e-kioska

CFARË ËSHTË E-KIOSKA?

KIOSKA ELEKTRONIKE, TË VENDOSURA PRANË NJËSIVE TUAJA ADMINISTRATIVE, TË CILAT JU OFROJNË MË SHUMË SHËRBIME TË BASHKISË SË TIRANËS.

SI FUNKSIONON

KATEGORITË E SHËRBIMEVE

APLIKIME

Formularët dhe dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar në disa nga kategoritë kryesore të shërbimeve të Bashkisë Tiranë.

VËRTETIME

Vërtetimi i detyrimeve te prapambetura të subjekteve në Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshmë e Tarifave dhe Taksave Vendore.

dokumentacioni i nevojshëm shoqërues për procedurat në kategoritë e shërbimeve të Hapësirës Publike, Strehimit Social dhe Transportit Publik.

Çfarë është e-Kioska?

Kioskat elektronike vetëshërbyese venë në fokus qytetarin, i cili në çdo kohë mund të marrë disa nga shërbimet kryesore të Bashkisë Tiranë. Kanë një ndërfaqe komode dhe ndërvepruese në të cilën gjithësecili gjen në mënyrë fare të thjeshtë informacionin që kërkon.

VENDNDODHJA

Ku mund t’i gjejmë eKioskat?

Bashkia Tirane

0800 0888

info@tirana.al