Cfarë është eKioska?
Cfarë është eKioska?
KIOSKA ELEKTRONIKE, TË VENDOSURA PRANË NJËSIVE TUAJA ADMINISTRATIVE, TË CILAT JU OFROJNË MË SHUMË SHËRBIME TË BASHKISË SË TIRANËS.
Aplikime
Aplikime
FORMULARËT DHE DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM PËR TË APLIKUAR NË KATEGORITË E SHËRBIMEVE TË STREHIMIT SOCIAL, HAPËSIRËS PUBLIKE DHE TRANSPORTIT.
Vërtetime
Vërtetime
VËRTETIMI I DETYRIMEVE TE PRAPAMBETURA PËR SUBJEKTET QË USHTROJNË AKTIVITETIN NË TERRITORIN E BASHKISË TIRANË

Kategoritë e Shërbimeve

Formularët dhe dokumentacioni i nevojshëm për të aplikuar në disa nga kategoritë kryesore të shërbimeve të Bashkisë Tiranë.
MË SHUMË
Vërtetimi i detyrimeve te prapambetura të subjekteve në Tiranë nga Drejtoria e Përgjithshmë e Tarifave dhe Taksave Vendore.
MË SHUMË

Si funksionon

Vendosni kursorin në secilin nga elementët e eKioskës dhe merrni më shumë informacion
ose ndiqni një video ilustruese mbi mënyrën sesi mund ta përdorni eKioskën.

Statistika

Sa eKioska? Sa shërbime? Sa qytetarë të shërbyer?
10

eKioska

49

Shërbime

6750

Qytetarë

Vendndodhja

Ku mund t'i gjejmë eKioskat?