Më poshtë, gjeni listën e shërbimeve që ofrohen në kategorinë e Transportit Publik

 • Liçencë për transport të udhëtarëve me Taksi 4+1 dhe 8+1, Faza e Parë, Fizik: shkarkoni formularin
 • Liçencë për transport të udhëtarëve me Taksi 4+1 dhe 8+1, Faza e Dytë, Fizik: shkarkoni formularin
 • Liçencë për transport të udhëtarëve me Taksi 4+1 dhe 8+1, Faza e Parë, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Liçencë për transport të udhëtarëve me taksi 4+1 Dhe 8+1, Faza e Dytë, Juridik: shkarkoni formularin
 • Rinovimi i liçencës për transportin e udhëtarëve me taksi 4+1 dhe 8+1, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 •  Ndryshimin e mjetit të çertifikuar me një mjet të ri për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 • Ndryshimin e mjetit të çertifikuar, me një mjet të ri për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Rinovimi i liçencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Rinovimi i liçencës për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 • Shtimin e mjetit për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Shtimin e mjetit për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 • Pajisjen me/Rinovim çertifikate për transport mallrash brenda vendit për llogari të vet, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Pajisjen me liçencë për agjenci transporti të udhëtarëve brenda vendit dhe taksi fizik, Juridik: shkarkoni formularin
 • Pajisjen me liçencë/çertifikatë për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Pajisen me liçencë/çertifikatë për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 •  Çertifikatë për transport udhëtarësh për llogari të vet brenda vendit: shkarkoni formularin
 •  Pajisjen me liçensë për agjenci transporti ndërkombëtar të udhëtarëve – Rinovim: shkarkoni formularin
 •  Pajisjen me liçencë për agjenci të transportit të udhëtarëve brenda vendit dhe taksi – Rinovim, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 • Pajisjen me/rinovim liçence dhe certifikatë për transport malli për të tretë dhe me qera brenda vendit, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 •  Pajisjen me liçencë/çertifikatë për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Faza e Dytë, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Pajisjen me liçencë/çertifikatë për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt rrethqytetëse, Faza e Dytë, Juridik: shkarkoni formularin
 •  Për ndryshim mjeti të çertifikikuar për transport udhëtarësh për llogari të vet brenda vendit: shkarkoni formularin
 • Për ndryshimin e mjetit të çertifikuar, me një mjet të ri, ose shtimin e mjeteve për transport të mallrave për të tretë dhe me qira brenda vendit, Fizik/Juridik: shkarkoni formularin
 •  Për ndryshimin e mjetit të çertifikuar, me një mjet të ri për transportin e udhëtarëve në linjë të rregullt qytetëse, Juridik: shkarkoni formularin